4. Inspectie
Nederlandse
Vastgoed

Welke vormen van inspecties en rapportages kunt u van ons verwachten. Wij inspecteren volgend onderstaande systemen:
  1. NEN 2767
  2. RgdBOEI
En wij verzorgen van daaruit de volgende rapportage:
  1. Bouwkundige adviezen
  2. Technische adviezen
  3. Meerjaren plannen
  4. Onderhoudswerkzaamheden,
    van ontwerp tot uitvoering
 
graphic
Inspectie
NVI

Wij verzorgen voor u het complete traject:
Inventarisaties en Inspecties, Bouwkundige adviezen
Wij kunnen ons ook inpassen in uw projecten en verzorgen dan graag een specifiek deel:
inventarisatie
inspectie
rapportage
nadere onderzoek en
advisering

graphic