5. Functioneel en Veilig
Nederlandse
Vastgoed

Veiligheid op daken.
Veiligheid in de buurt van installaties.
Veilig werken aan gevels, daken en installaties in bestaande bouw en in nieuwbouw.

Veiligheid in en op gebouwen is essentieel. Wij kunnen u assisteren bij het verzorgen van veilig werken bij nieuwbouw en bestaande gebouwen.
Wij stellen voor u de verplichte RI&E op. Dit is zeer relevant voor onder andere glasbewassing, zonwering, dakinspecties, onderhoud op het dak, werkzaamheden aan installaties op het dak zoals airco’s, luchtbehandeling en telecommunicatie.
Wij kunnen voor u, tijdens het bouwproces, de bouw begeleiden, ook als het gaat om veiligheid en gezondheid. daarbij hanteren wij de regels uit de arbo-wetgeving
Inspectie
NVI
graphic

graphic