6. Techniek en Praktijk
Nederlandse
Vastgoed

Hoe komt alles tezamen?
Wij van de Nederlandse Vastgoed Inspectie kunnen uw zorgen wegnemen, het project voor u invullen en de werklast overnemen.
 

Wij ontzorgen u van initiatief tot aan de oplevering.
- ontwerpen van onderhoudswerken en aanpassingen
- begroten
- aanbesteden
- controle op de uitvoering
- oplevering
Inspectie
NVI
graphic

graphic